Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 september

Skogsstyrelsen: Samverkan och förståelse viktigt inför inventeringen

Samverkan om nyckelbiotoper blir ännu viktigare nu mot bakgrund av regeringens satsning på en landsomfattande inventering, anser Skogsstyrelsen.

– Skogsstyrelsen vill att samverkansprocessen blir en central del av förberedelsearbetet inför starten 2018, säger Johan Wester, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Han anser att regeringens budgetförslag om en inventering av nyckelbiotoper och mer pengar till skydd av skog till viss del uppfyller knäckfrågor som mer resurser för formellt skydd inom nyckelbiotopsrika brukningsenheter.

– I andra delar återstår mycket jobb för oss. Arbetet med att utveckla metodiken för nordvästra Sverige blir ännu viktigare. Vi fortsätter reda ut grunderna för den fortsatta inventeringen. Det handlar om syfte, hur resultaten kan användas, roller och ansvar. Här måste vi ta hänsyn till de nya förutsättningar som en landsomfattande inventering innebär, säger Johan Wester.

Acceptans från skogsägarna

I ett pressmeddelande påpekar regeringen att det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet och har förståelse för att nyckelbiotoper behöver bevaras.

– Det rimmar väl med det utvecklingsarbete som pågår i samverkansprocessen i fråga om kommunikation med markägare, uppföljning, kvalitetssäkring av bedömningarna med mera, uppger Johan Wester.

Utvecklingen av metoder för inventering i nordvästra Sverige har hög prioritet.

– Metodiken behöver utvecklas för att inventeringen av nyckelbiotoper ska bli mer transparent och objektiv. Generellt bör inventerarna få bättre stöd för främst bedömning och avgränsning. Dokumentation av hur bedömningen gjorts och vad den grundas på bör förbättras. Detta gäller inte enbart i nordvästra Sverige, utan kan även i andra delar av landet, säger Johan Wester.

Fördjupad nulägesbeskrivning

En uppgift som ska vara klar under 2017 är den fördjupade nulägesbeskrivningen av skogstillstånd och naturvård i nordvästra Sverige.

– Det handlar om underlag – allt från åldersklassfördelning till areal registrerade nyckelbiotoper, habitatklassad skogsmark och olika former av naturvårdsavsättningar. Materialet sammanställs och analyseras nu, säger Johan Wester.

Läs mer: Regeringen: Nyckelbiotoper ska inventeras i hela landet

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen