Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 30 november 2015

Så planerar du din klimatanpassning

Hur påverkar klimatförändringarna skogsbruket? Den frågan bör man ställa sig om man planerar att klimatanpassa sin skogsfastighet. Patrick Samuelsson på SMHI forskar på området.

Bild 1/2 FOTO: Göran Hartman
Bild 2/2 FOTO: Rolf Segerstedt

Patrick Samuelsson har deltagit i det stora skogsinriktade klimatforskningsprogrammet Mistra-Swecia. Han har studerat klimatförändringar med avseende på skogsbruk och presenterar i sina slutsatser några skogsbruksrelaterade faktorer som kan påverkas i takt med att klimatet förändras:

  • Förlängd vegetationsperiod.
  • Frostskador på plantor.
  • Kortare tidsperioder med tjälad mark.
  • Risken för stormskador.
  • Risken för sommartorka och skogsbränder.
  • Förändrade nederbördsmängder.

– Vegetationsperioden börjar tidigare på våren eftersom temperaturen ökar. Senaste datum för vårfrost kommer då troligen tidigare. När det gäller vind och storm ser vi inga trender som tyder på några dramatiska förändringar. Däremot ökar risken för stormfällningar och markskador om tidsperioden med tjälad mark blir kortare, säger Patrick Samuelsson.

Att risken för sommartorka ökar, vilket främst gäller Götaland, beror på att högre temperaturer ökar markavdunstningen. Det ökar också risken för skogsbränder, enligt Patrick Samuelsson.

Till toppen