Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 30 november 2015

Röjer tidigt och hårt

Klimatet ändras och det kräver särskild uppmärksamhet av skogsägarna. Det är Mats Lundberg övertygad om. I höst har han ägnat sig åt att ”stormröja” i ungskogen.

Bild 1/6 FOTO: Rolf Segerstedt
----varinat på bilden ovan ----Vid den senaste slutavverkningen var Mats Lundberg noga med att skyddsdika för att bland annat ge plantorrötterna en bra chans att komma ner i marken och bli stabila träd i framtiden.
Bild 2/6----varinat på bilden ovan ----Vid den senaste slutavverkningen var Mats Lundberg noga med att skyddsdika för att bland annat ge plantorrötterna en bra chans att komma ner i marken och bli stabila träd i framtiden. FOTO: Rolf Segerstedt
Vid den senaste slutavverkningen var Mats Lundberg noga med att skyddsdika för att bland annat ge plantorrötterna en bra chans att komma ner i marken och bli stabila träd i framtiden.
Bild 3/6Vid den senaste slutavverkningen var Mats Lundberg noga med att skyddsdika för att bland annat ge plantorrötterna en bra chans att komma ner i marken och bli stabila träd i framtiden. FOTO: Rolf Segerstedt
Här planerar jag en gallring och då lägger jag basvägen längs diket så att jag senare kan komma åt att renas diket med en grävare, säger Mats Lundberg.
Bild 4/6Här planerar jag en gallring och då lägger jag basvägen längs diket så att jag senare kan komma åt att renas diket med en grävare, säger Mats Lundberg. FOTO: Rolf Segerstedt
Det här diket grävdes för längesedan av släktingar och nu är det hög tid att rensa det så att vattnet åter kan rinna fritt, säger Mats Lundberg.-----Ytterligare variant finns --------
Bild 5/6Det här diket grävdes för längesedan av släktingar och nu är det hög tid att rensa det så att vattnet åter kan rinna fritt, säger Mats Lundberg.-----Ytterligare variant finns -------- FOTO: Rolf Segerstedt
Att röja ganska tidigt och hårt gör skogen mer föreberedd på hårda vindar som är en följd av ett varmare klimat, säger Mats Lundberg, Skogsägare i Skellefteå.-----Ytterligare bildalternativ finns --------
Bild 6/6Att röja ganska tidigt och hårt gör skogen mer föreberedd på hårda vindar som är en följd av ett varmare klimat, säger Mats Lundberg, Skogsägare i Skellefteå.-----Ytterligare bildalternativ finns -------- FOTO: Rolf Segerstedt

Han är en av många skogsägare runt om i landet som fått chansen att fundera lite extra på vilken effekt den pågående klimatförändringen kommer att få för honom själv och skogsbruket i stort.

Inom ramen för projektet Mistra-Swecia, som avslutas i dagarna, har han sedan första träffen 2013 mött och diskuterat frågan med kollegor och experter.

Intressant

– Det har varit väldigt intressant att träffa meteorologer och andra experter och självklart har det gett tankar om vad man själv kan göra för att öka skogens motståndskraft i ett varmare klimat.

Det säger Mats Lundberg i Medle som äger närmare 500 hektar skog på tre fastigheter i Skellefteå kommun.

– För oss i Sverige kommer det att handla om mer nederbörd, främst som regn. Även om det kanske inte blir fler stormar så gör värmen att vindarna blir kraftigare och dessutom minskar tjälen. Det gör skogen mer sårbar när höst- och vinterstormarna drar förbi, inte minst här i Västerbotten då stormarna numera skapas längre norrut utanför Norge.

Konkreta åtgärder

För Mats Lundberg har de här insikterna landat i några konkreta åtgärder som han själv kan göra för att minska effekterna av ett varmare klimat:

Röja kraftigt och i tid för att stärka trädens motståndskraft mot vinden.

Rensa diken och skyddsdika vid slutavverkning för att leda bort vatten så att rötterna går djupare, det ger stabilare träd som växer bättre.

Satsa på bra bäriga skogsbilvägar så att du kommer åt att sköta skogen och minskar på körskador och risk för läckage.

Fundera på alternativa trädslag och våga flytta sydligare granprovenienser norrut, bland annat för ökad tillväxt.

– Jag har testat både sådd contorta och lärk, den senare är en succé. Jag har ett par äldre douglasgranar som vårdträd, de verkar också ha potential, men huvudspåret är planterad tall och gran från plantagefrö.

Den viktigaste insatsen just nu är ”stormröjning” i ett tidigare sått tallbestånd med väldigt många stammar.

– Det är inte lätt att röja tillräckligt hårt, just här har jag inte så stora problem med älgbetning så jag försöker följa den goda regeln att man ska kunna få in en rejäl säng mellan stammarna. Det känns hårt men jag tror att det är modellen.

Planerar gallring

I ett annat bestånd planerar han en gallring och då ska han passa på att dikesrensa ett äldre handgrävt dike.

– Diket grävdes av släktingar och det är det som gjort att skogen vuxit så bra. Nu är det nästan fullt med vitmossa, därför planerar jag att lägga basvägen för gallringen längs diket och sedan leja en grävare som rensar det efteråt.

Hos Mats Lundberg finns ingen tveksamhet om att det verkligen pågår en klimatförändring, han har upplevt den själv.

– Erfarenheten kommer från jordbruket. När jag var ung och hjälpte pappa så var frosten ett gissel. Fram till slutet av 1970-talet tog frosten kornet vart tredje – fjärde år, ibland fick vi bara plöja ner det. Sedan slutet av 80-talet och framåt händer det inte. Nu använder man tvåradigt korn som kräver ytterligare ett par veckor till mognad häromkring, och man pratar om råg och fodermajs. Så visst har det redan hänt mycket med klimatet, på gott och ont, säger Mats Lundberg.

Inför Paris-mötet hoppas han att världens beslutsfattare ska ta beslut som bromsar uppvärmningen och att man ska se skötta skogar med bra tillväxt som en viktig koldioxidfälla.

Till toppen