Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 februari

Klart med proposition om 74-tonsbilar

I dag har regeringen lagt fram en proposition om godstarfiken med förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt. Det är ett krav som Skogsindustrin krävt under lång tid.

FOTO: Rolf Segerstedt

Tanken är att 74 tonsbilarna ska användas där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska, uppger regeringen.

Komplement

Enligt regeringen är 74 tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin.

"Jobb och klimat" 

– 74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks. Tyngre lastbilar är en del i regeringens arbete för att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsländer, säger infrastrukturminister Anna Johansson, i ett pressmeddelande.

Bärighetsklasser

Den så kallade godspropositionen innebär att en ny bärighetsklass, BK 4, ska träda i kraft den 1 juli i år och trafik med de tyngre bilarna väntas komma i gång i början av 2018. Trafikverket kommer att avgöra vilka vägar som kan komma i fråga. Ett redan utarbetat förslag innehåller cirka 800 mil väg i fem regioner som kan öppnas för 74-tonsbilar. Vägnätet har av politiska skäl begränsats till vägar där transporter på järnväg eller på båt inte är möjliga.

Järnvägsunderhåll

Regeringen vill att en ökad andel gods ska gå med järnväg och båt och har därför ökat anslaget till järnvägsunderhåll och införandet av en förmånligare så kallad tonnageskatt för svenska fartyg.
Skogsindustrin har riktat kritik mot det föreslagna vägnätet eftersom det begränsar nyttan av de större timmerbilarna. För att en åkare ska investera i en ny bil måste det finnas rimliga möjligheter att använda den.

 

Till toppen