Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 17 maj 2012

Fortsatt höga priser på skog

Trots ekonomisk osäkerhet och vikande virkespriser är priserna på skogsmark kvar på rekordhöga nivåer i stora delar av landet. Men priserna har planat ut efter en nedgång i höstas.

Fortsatt stigande skogsfastighetspriser i Götaland och Mälardalen men sjunkande priser övriga delar av landet. Så kan Lantmäteriverkets nya minienkät, som avser sexmånadersperioden september 2011 till mars 2012 sammanfattas. Genomsnittspriset på en skogsfastighet i Sverige var 403 kronor per m3sk (skogskubikmeter) under den aktuella perioden vilket var oförändrat jämfört med motsvarande period 2010/2011 och marginellt lägre än perioden april september i fjol (404).

Sedan motsvarande minienkät publicerades för ett år sedan har skogspriserna stigit med 3 procent till i genomsnitt 537 kronor per m3sk (521) i Götaland och med knappt 1 procent till 511 kronor i Mälardalen (507).  I prisområde III (Värmland, Dalarna Gävleborg) har genomsnittspriser sjunkit med dryg två procent jämfört med ett år sedan. I Norrlands kust- och inland har priserna sjunkit med 3 procent respektive 2 procent.

Av minienkäten framgår att de som svarat – mäklare, konsulter samt företrädare för banker och skogsbolag – ser något mindre positivt på virkesprisernas utveckling på kort sikt än för ett år sedan. De ser också något mindre positivt på skogsnäringens konkurrenskraft. Viljan att investera i skogsmark har också minskat något det senaste året.

Minienkäten bekräftar den marknadsbild som LRF Konsult tidigare har gett, att skogspriserna sjönk under det andra halvåret i fjol för att nu ha planat ut.

Man kan också notera att genomsnittspriset på skogsmark enligt Minienkäten ligger något lägre än i LRF Konsults prisstatistik för helåret (408) vilket är logiskt med tanke på att priserna sjönk något under det andra halvåret 2011.

På ett seminarium i fastighetsvärdering, där Minienkäten presenterades, diskuterades bland annat om måtten "kronor per m3sk" eller "kronor per hektar" är alltför trubbiga för att ge en rättvisande bild av priserna på skogsfastigheter.

"Risken är att statistiken blir prisdrivande vilket är en nackdel för den som vill bedriva skogsbruk långsiktigt", sa en seminariedeltagare.

En annan allmän kommentar på seminariet, från mäklare och fastighetsvärderare, var att priserna dras till ett medelvärde och att bra fastigheter sällan får det pris de förtjänar medan prislappen på sämre fastigheter ofta blir alltför för hög.

Till toppen