Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 21 april

Bränningar ökar risken för barkborrar

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för angrepp av barkborrar. I riskområden är luckhuggning att föredra framför bränning. Det visar ny forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Bild 1/2 FOTO: Skogsstyrelsen
Bild 2/2 FOTO: Rolf Segerstedt

Naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden, som naturvårdsbränningar och luckhuggningar, kan öka risken för utbrott av barkborrar. Enligt ny forskning vid SLU var förekomsten av skadliga barkborrar och antalet angripna träd lägre i luckhuggningar jämfört med naturvårdsbränningar, samtidigt som artrikedomen av barkborrar är lika stor vid båda åtgärderna. Det skriver forskning.se.

Fällfångster av barkborrar och antalet träd som angripits utvärderades i sex områden med naturvårdbränningar, sex områden med luckhuggningar och sex områden utan åtgärder.

Luckhuggning bäst i riskområden

– Våra resultat visade att artrikedomen av barkborrar ökade lika mycket av naturvårdbränningar som av luckhuggningar, men att endast bränningarna ökade antalet träddödande barkborrar och antalet träd angripna av barkborrar. Av de träddödande arterna var det framförallt dubbelögad bastborre och sextandad barkborre som var av betydelse; två arter som kan angripa levande träd, framför allt om trädens försvar är nedsatt. Den mer fruktade granbarkborren kunde dock inte utvärderas helt tillfredställande i studien på grund av för få fångade individer, säger forskaren Simon Kärvemo till forskning.se.

Han menar att luckhuggning är att föredra i områden där är risken för skadeangrepp är hög. Samtidigt bör man vara medveten om att bränning kan gynna vissa speciella arter på ett sätt som luckhuggning inte gör.

Till toppen