Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 12 september

Markfuktighetskartor bör anpassas efter årstid

Markfuktighetskartor bör anpassas efter den tid på året då de ska användas. Det är resultatet av ett examensarbete vid Linnéuniversitetet och Skogforsk hos SCA Skog.

 Körsträckan för skotare kan förkortas om markfuktighetskartan anpassas efter årstiden.
Körsträckan för skotare kan förkortas om markfuktighetskartan anpassas efter årstiden.

Under sommar och vinter bör markfuktighetskartor anpassas till torrare alternativt mer frusna förhållandena. Detta kan förkorta körsträckan och minska körning på fuktig mark.

Visar tre klasser

Normalt sett visar markfuktighetskartan tre makklasser – torra, fuktiga och blöta. Förslaget i examensarbetet är att kartan, i stället för vad som är normal utbredning av fuktiga och blöta områden, ska visa hur dessa ser ut under sommar eller med tjäle på vintern.

Körsträckan kortare

Studien, som genomfördes på 20 slumpvis utvalda avverkningstrakter hos SCA Skog, visade att den totala körsträckan per hektar blev fyra procent kortare om markfuktighetskartan anpassades till förhållanden som råder på sommaren och vintern. Då kan körvägarna läggas ut på ett mer effektivt sätt, ibland rakt över, utan att orsaka markskador.

Kan köra i kanten

Vidare pekade resultaten på att den totala körsträckan i ”blöta” områden minskade med 39 procent när en anpassad markfuktighetskarta användes. Detta eftersom att det går att nå virket i sådana områden under vinter och torrsommar genom att göra korta instick eller bara köra i kanten av det blöta.

Fakta: Studien

Den genomfördes på 20 slumpvis utvalda avverkningstrakter hos SCA Skog.

På varje trakt beräknades teoretiskt optimala skotningsvägar med hjälp av optimeringsprogrammet Bestway.

På varje trakt jämfördes föreslagna skotningsvägar när en traditionell markfuktighetskarta användes med föreslagna skotningsvägar när en anpassad markfuktighetskarta användes.

Artikeln är ett examensarbete vid Linnéuniversitetet.

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen